facebook

Oferta

scroll down

POZNAJ NASZE USŁUGI

Od 2008 roku realizujemy specjalistyczne projekty wykorzystujące prace alpinistyczne na wysokości wymagające użycia technik dostępu linowego. Rozległa, ciągle aktualizowana wiedza i wieloletnie doświadczenie zawodowe naszego zespołu oraz nowoczesny sprzęt pozwalają nam przyjmować i realizować nawet bardzo trudne zlecenia. Kiedy jest taka potrzeba, stosujemy również niestandardowe metody pracy.

Oferta
Malowanie

Malowanie

Mycie i czyszczenie

Mycie i czyszczenie

Prace budowlane

Prace budowlane

Montaż/ demontaż

Montaż/ demontaż

Usuwanie zagrożeń

Usuwanie zagrożeń

Pogotowie ratownicze

Pogotowie ratownicze

Usługi nietypowe

Usługi nietypowe

Oferta - Zobacz jak działamy

Współpraca z ROJAM krok po kroku


Timeline:

 • analiza projektu
 • wycena
 • dostarczenie potrzebnych materiałów
 • zatrudnienie profesjonalistów
 • wykonanie prac zgodnie z BHP i IRATA
 • sporządzenie odbioru

Systemy stałej asekuracji

Dzięki współpracy z firmą 3M możemy kompleksowo projektować, montować oraz szkolić, jak i dokonywać przeglądów stałych elementów, które posiada każdy system asekuracji. Wieloletnie doświadczenie, fachowa wiedza poparta certyfikatami, jak również stała współpraca z najlepszymi na rynku renomowanymi dostawcami pozwala nam spełniać oczekiwania najbardziej wymagających Klientów. Po zakończonej realizacji inwestor otrzymuje pełną dokumentację powykonawczą zawierającą certyfikaty produktów, instalatorów, instrukcje użytkowania, karty produktu oraz niezbędne gwarancje. Ma również możliwość przeprowadzenia szkolenia wstępnego z obsługi systemu.

 

Zapytania prosimy kierować na adres zlecenia@rojam.eu

Szkolenia

Przejdź do strony

Sklep

Przejdź do sklepu

Przeglądy SOI

W ROJAM wykonujemy autoryzowane przeglądy okresowe sprzętu ochrony indywidualnej.

W ramach przeglądu:

 • sprawdzamy sprzęt,
 • wydajemy kartę produktu,
 • sprawny sprzęt (taki, który przeszedł przegląd) oznaczamy naklejką kontrolną,
 • sporządzamy raport z przeprowadzonego przeglądu.
Oferta - Zobacz jak działamy

CZY PRZEGLĄD SOI JEST KONIECZNY?

 

 • Regularne kontrole sprzętu SOI są wymagane przepisami prawa oraz względami bezpieczeństwa podczas wykonywania prac na wysokości.
 • Przeprowadzamy okresowe oraz specjalne inspekcje SOI (ang. PPE inspection) dla firm i służb, a także dla osób prywatnych.
 • Tego typu inspekcje są niezbędne z punktu widzenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, a także w myśl normy PN-EN 365 i instrukcji użytkowania*.
 • Konieczność przeprowadzania okresowych przeglądów SOI wynika także z elementarnych zasad bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać przy pracy na wysokości.

 

*Pełna nazwa nowego aktu prawnego:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG."

 

KTO MOŻE WYKONYWAĆ PRZEGLĄDY SPRZĘTU DO PRAC NA WYSOKOŚCI?

 

 • Przeglądy SOI wykonywać mogą jedynie osoby przeszkolone przez producentów lub ich przedstawicieli. Dodatkowo ich kwalifikacje muszą być potwierdzone przez odpowiednie certyfikaty. W naszym zespole są certyfikowani kontrolerzy, którzy mają także rozległe doświadczenie w pracy na wysokościach.
 • Kontrolujemy zarówno uprzęże, szelki bezpieczeństwa, bloczki, karabinki, zatrzaśniki, liny, absorbenty, kaski, lonże, jak i przyrządy zjazdowe i przyrządy zaciskowe.

JAKIE PRZEGLĄDY I USŁUGI ŚWIADCZYMY?

 

Jesteśmy certyfikowanymi kontrolerami między innymi poniższych marek:

W JAKI SPOSÓB PRZYGOTOWAĆ SPRZĘT DO PRZEGLĄDU ?

 

 • Sprzęt poddawany kontroli musi być czysty oraz możliwy do identyfikacji (co oznacza, że powinien posiadać nazwę oraz numer identyfikacyjny). Sprzęt, którego nie da się zidentyfikować, powinien zostać wycofany z użycia i oddany do kasacji, dlatego nie podlega on kontroli okresowej.
 • Jeśli chodzi o kaski oraz elementy tekstylne sprzętu to nie mogą one nosić żadnych śladów farby, markerów permanentnych, smarów, środków chemicznych oraz naklejek.
 • Należy pamiętać, że środki ochrony indywidualnej posiadają swoją datę ważności, po której przekroczeniu należy sprzęt wyeliminować z użytkowania.

CO OBEJMUJE  WYKONYWANY PRZEZ NAS PRZEGLĄD? 

 

 • Kontrolę stanu technicznego sprzętu.
 • Przygotowanie raportu z przeprowadzonego przeglądu.
 • Wysyłkę według stawki firmy kurierskiej. Jej koszt zależy od ilości kontrolowanego sprzętu i tym samym wielkości przesyłki.
 • W razie potrzeby dojazdu do Klienta – koszt ustalany jest indywidualnie.

 

W JAKI SPOSÓB SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

 

Zainteresowanych wykonaniem przeglądu okresowego prosimy o kontakt z Joanną Ługowską - joanna.lugowska@rojam.eu lub +48 602115506

 

Zapraszamy do składania zapytań – przygotujemy dla Państwa konkurencyjną ofertę!

 

DOKUMENTACJA SOI

Proces przeglądu SOI zakończony jest protokołem kontroli.

Zawiera on ocenę stanu przekazanego do kontroli SOI sprzętu ochrony indywidualnej oraz decyzję o dopuszczeniu do dalszego użytkowania lub konieczności jego wycofania. W protokole określana jest również data kolejnego obowiązkowego przeglądu.

MIEJSCE PRZEGLĄDU
Sprzęt do przeglądu należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura firmy ROJAM: 80-758 Gdańsk, Ul. Siennicka 25. Sposób przekazania sprzętu po wykonanym przez nas przeglądzie uzgadniany jest indywidualnie z właścicielem. Na wyraźne życzenie Klienta przegląd może być przeprowadzony również w jego siedzibie.
CZAS PRZEGLĄDU
To, ile czasu zajmie przegląd SOI, każdorazowo zależy od ilości przekazanego nam do sprawdzenia sprzętu oraz jego rodzaju. Ustalamy to indywidualnie z Klientem po zapoznaniu się ze szczegółami danego zlecenia. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, przegląd możemy wykonać w trybie ekspresowym. Jest również możliwość przeprowadzenia go u Klienta.
OKRES WAŻNOŚCI
Obowiązujące prawo nakłada na właścicieli sprzętu ochrony indywidualnej wymóg kontroli raz na 12 miesięcy. Istnieją również przypadki, kiedy SOI powinno być kontrolowane częściej np. jeśli takie są zalecenia producenta lub kontrolera albo kiedy sprzęt ulegnie jakiemuś zdarzeniu, które może wpłynąć na jego stan.

 

O stan sprzętu ochrony indywidualnej należy dbać nie tylko ze względu na wymóg prawny (norma PN-EN 365 na podstawie Dyrektywy Rady 89/686/EWG), ale przede wszystkim, kierując się bezpieczeństwem swoim i pracowników. Okresowy przegląd SOI powinien odbywać się przynajmniej raz w roku. Należy jednak pamiętać aby przed każdym użyciem sprawdzić stan sprzętu.

Zależy Ci na bezpieczeństwie swoim i pracowników?
Skontaktuj się z nami a przygotujemy atrakcyjną ofertę przeglądu SOI!

Strony internetowe - odee.pl
facebook
Rojam Alpinistyka